Inbjudan Årsstämma 2021

Till alla medlemmar i föreningen Försvarsutbildarna Södermanland

KALLELSE TILL STÄMMA 2021

Du kallas härmed till Försvarsutbildarna Södermanlands stämma
lördagen den
20 februari, kl. 10.00 som genomförs
digitalt på Microsoft TEAMS

 

Årets stämma sker digitalt på Microsoft TEAMS på grund av den pågående pandemin.

Programmet i korthet
10.00            Stämmoförhandlingar
11.00            Beräknas stämman vara avslutad

Medlemmar som önskar få ärende förelagt stämman ska sända detsamma skriftligt till Mats Lindh senast den 9 februari på adress Asphagsvägen 12, 632 39 Eskilstuna eller till e-postadress sodermanland@forsvarsutbildarna.se.

Anmälan till stämman till joakim.andersson@forsvarsutbildarna.se
senast den 9 februari! Ange namn och e-postadress.

Länk till Microsoft TEAMS möte samt instruktioner för digitalt deltagande skickas efter anmälan till e-postadress som anges i anmälan.

Alla är varmt välkomna att delta!

Försvarsutbildarna Södermanland

Ulf Malmquist
Ordförande

HÄMTA FÖREDRAGNINGSLISTA HÄR.