Informationsbefäl

Din uppgift

Som Informationsbefäl i en hemvärnsbataljon ingår du i bataljonsstabens Sektion 1. Det innebär i stort att du på BatC uppdrag ansvarar för bataljonens interna och externa information. I det ingår bland annat löpande kontakter med enskilda journalister och medias redaktioner.
Att vara Infobefäl – Läs mer här!

Här kan du se en film där Rikshemvärnschefen talar om betydelsen av de nya informationsbefälen.

Befattningen

Försvarsutbildarna/Criscom ansvarar för att rekrytera och utbilda till den befattning som Infobefäl som från 2018-01-01 ingår i samtliga hemvärnsbataljoner.

Vad krävs av dig

  • Som hemvärnsspecialist ska du vara svensk medborgare och fyllda 18 år
  • Ha god hälsa, psykisk balans och en god fysik
  • Du ska godkännas vid säkerhetsprövning
  • Om du sedan tidigare tillhör ett hemvärnsförband krävs specialistutbildning inom ditt fackområde

Övriga förutsättningar

  • Du har lätt för att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
  • Kunskaper i engelska och/eller andra språk är en merit
  • Erfarenhet från arbete i media – radio, tv, press – samt erfarenhet av sociala medier är en merit

Din utbildning

  • Du börjar med att genomföra en tvåveckors grundläggande soldatutbildning, GU-F (för dig som inte redan har ett hemvärnsavtal)
  • Innan du krigsplaceras i ditt hemvärnsförband som Infobefäl genomför du en grundkurs uppdelad på två tillfällen om sammanlagt 8 utbildningsdagar
  • Fortbildning i din befattning sker därefter enligt ditt avtal med hemvärnet

Utbildningsstege för Infobefäl

Nedan finns en grafisk bild med beskrivning över utbildningsgången för Infobefäl. Klicka på bilden för att få upp den i större format.

 

 

Länk till utbildning
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F
HV infobefäl 1
HV infobefäl 2