Att vara informationsbefäl

Informationsbefälet i en hemvärnsbataljon är länken mellan bataljonen och omvärlden genom media. Syftet med befattningen är i första hand att genom media synliggöra hemvärnets verksamhet för allmänheten och därmed skapa förståelse för de insatser som hemvärnsförbanden gör i fred, kris och krig.

Som Infobefäl ingår du i bataljonsstaben. Befattningen är placerad i Sektion 1 – personalsektionen.

Infobefälet är bataljonens specialist på kommunikation – mot media för att därmed nå den breda allmänheten men också internt inom bataljonen. Som stabsmedlem deltar du därutöver i de uppgifter som staben har att genomföra enligt chefs bestämmande.

Dina arbetsuppgifter
Som bataljonens kommunikationsspecialist ska du enligt befattningsbeskrivningen bland annat leda och ansvara för bataljonens externa och interna information, bataljonens sociala medier, samverkan med media, samverkan med MR (Militärregionala staber) avseende informationstjänsten, planera och genomföra riktade informationsinsatser samt svara för informationskartläggningen av externa social medier och press i bataljonsområdet.

Du medverkar också vid utbildningsplanering, orderarbete, rekrytering, planering avseende presstjänsten, stabens planering av ny uppgift samt stridsledning.