Ungdomsverksamheten i Stockholm och Södermanland

Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet omfattar, Pröva på spaning, skytte, ligga i tält, Ledarskap, samt tävlingar och föreningsverksamhet.

Regler för att få delta i ungdomsverksamheten du ska fylla minst 15 år under det året som du önskar att gå med, samt vara medlem i en av Försvarsutbildarnas föreningar som bedriver ungdomsverksamhet.
Och av ungdomsledare bedömd vara lämplig, ha förutsättningar för verksamheten samt att man måste vara bosatt och folkbokförd i Sverige.
Som ungdom kan man vara med i ungdomsverksamheten till och med det året man fyller 20 år.
Är du under 18 år ska föräldrar/vårdnadshavare ge sitt tillstånd.

För mer information vänd dig till närmaste kontaktperson.

utbidningsledare Ungdom Stockholm

Mats Nilsson
E-post: stockholm.ungdom@forsvarsutbildarna.se

Utbildningsledare Ungdom Södermanland

Jens Forss
E-post: jens.forss@forsvarsutbildarna.se