Ungdomsverksamheten i Stockholm och Södermanland

Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet omfattar, Pröva på spaning, skytte, ligga i tält, Ledarskap, samt tävlingar och föreningsverksamhet.

Regler för att få deltaga i Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet: Man ska vara fyllda 15 år; och av ungdomsledare bedömd vara lämplig; ha förutsättningar för verksamheten samt; man måste vara bosatt och folkbokförd i Sverige.

För att få delta i ungdomsverksamheten ska du ha fyllt 15 år och vara medlem i Försvarsutbildarna. Som ungdom kan man vara med i ungdomsverksamheten till och med det året man fyller 20 år.
Är du under 18 år ska föräldrar/vårdnadshavare ge sitt tillstånd.

För mer information vänd dig till närmaste kontaktperson.

utbidningsledare Ungdom Stockholm

Mats Nilsson
E-post: stockholm.ungdom@forsvarsutbildarna.se

Utbildningsledare Ungdom Södermanland

Joakim Andersson
E-post: joakim.andersson@forsvarsutbildarna.se


»   Här kan du göra en intresseanmälan.   «
Vi kontaktar dig då om hur du går vidare för att börja i vår verksamhet.