Stockholms Signalbefälsförening

Kontaktuppgifter.

Stockholms Signalbefälsförening
Sekreterare: Michael Grimsland

e-post: Michael Grimsland


Stockholms Signalbefälsförening är en frivillig, politiskt obunden försvars- och kamratförening, som verkar för att sprida information och kunskap om stabs- och sambandstjänst inom Storstockholmsområdet. Vår verksamhet omfattar, förutom försvarsupplysning, kurser inom vårt verksamhetsområde.

Verksamheten har varit vilande under den gångna pandemiperioden men planeras återupptas under början av 2022.


Inbjudan till årsstämma 2023


Medlemmarna i Stockholms Signalbefälsförening kallas till ordinarie årsstämma onsdagen den 15 februari 2023. I anslutning till mötet bjuder föreningen på kaffe och lättare förtäring.  

Tid:           15 februari 2023, kl 18.00

Plats:        Försvarsutbildarna Stockholm, sammanträdesrummet

Karlavägen 65, 2tr

Stockholm

Med tanke på förplägnaden vill vi gärna ha en föranmälan. Du behöver också en portkod till fastigheten. Skicka din anmälan senast den 13 februari till vår sekreterare Michael Grimsland på micke@mixtra.com .

Välkommen!

/Styrelsen

  1. Du som saknar e-post kan istället ringa sekr Michael Grimsland på 073-6000900
  2. Här kan du hämta föredragningslista.