Stockholms Signalbefälsförening

Årets start på Gålö

Det blev en bra start på verksamhetsåret när vi i slutet av maj besökte Veteranflottiljen på Gålö och inte minst Radiomuseet som drivs av ”Gnistarna”, SK0MTB. Några bilder nedan, kanske lockar till eget besök?

Spännande beskrivningar om Jägaren och ubåtsjakter
Ett hopkok av materiel från radiohytter i olika fartyg
Berndt Lindberg med sin välförtjänta plakett, nr 11. Tilldelad honom av förbundet för 40 års tjänst som Signalbefälsföreningens kassör.
Mycket spännande i sändarkärran – från olika tidsepoker
Trådtelefoni även i marinen

 

 

 

 

 

Vi hann inte med någon tur på sjön denna gång men finns intresse för det så är förslaget att komma på ”öppet hus” (EDIP) som brukar vara första lördagen i september.

 

 


Stockholms Signalbefälsförening är en frivillig, politiskt obunden försvars- och kamratförening, som verkar för att sprida information och kunskap om stabs- och sambandstjänst inom Storstockholmsområdet. Vår verksamhet omfattar, förutom försvarsupplysning, kurser inom vårt verksamhetsområde.

Styrelsen ser ut så här sedan årsstämman den 21 februari 2024:

 • Svante Nygren (ordförande)
 • Michael Grimsland (sekreterare)
 • Håkan Söderholm (kassör)
 • Marie Nedinge
 • Pär Weilow
 • Mats Lindhé

  Kontaktuppgifter:

  Stockholms Signalbefälsförening
  Sekreterare: Michael Grimsland

  e-post: Michael Grimsland