Stockholms Signalbefälsförening


Adress:
Stockholms Signalbefälsförening
c/o Berndt Lindberg
Näsland 72
916 93 Bjurholm
Telefon:
E-post:  sekreterare@signal-mil.se

Föreningen är till för dig som är intresserad av radiokommunikation, signalspaning eller cyberkrigföring.

Stockholms Signalbefälsförening är en frivillig, politiskt obunden försvars- och kamratförening, som verkar för att sprida information och kunskap om stabs- och sambandstjänst inom Storstockholmsområdet.

Vår verksamhet omfattar, förutom försvarsupplysning, kurser inom vårt verksamhetsområde.