Svea Livgardes Musketerarkår

Avdelning ur Svea livgardes musketerarkår under nationaldagsfirandet på slottet 2012

Kungliga Svea Livgardes Musketerarkår är en frivillig militärhistorisk, ideell förening som
bildades 1994 (nuvarande namn 2006) vid Livgardet för att med skarpskjutningsverksamhet
och uppvisningar levandegöra gardisterna som de var på 1850-talet. Kåren har under åren växt till åttiotalet medlemmar varav ett drygt trettiotal kan anses vara aktiva varje år. Man genomför varje år ett antal exercisuppvisningar både nationellt och internationellt.

Svea livgardes musketerarkår består i dag av tre avdelningar, där Svea livgardes musketerarkår är huvudavdelningen med underavdelningarna Musketerarkåren i Falun och Musikavdelningen.

Läs mer här: Wikipedia

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.