Styrelsen och kontaktadresser

Styrelsens sammansättning:

Ledamöter

Ordförande
Nils Bovin
08-658 37 59
Sekreterare
Göran Holmström
Kassaförvaltare
Agneta Fohlström
Ordinarie ledamöter
Astrid Karlsson-Holmberg
Patrick Andersson
Christer Wicksell
Agneta Cedervall
Olle Schylander
Kjell Hedberg
Ersättare
Sture Nystrand
Elisabeth Bovin
Helena Hammarberg
Johan Engström

Adress ekonomi

Årsavgift: SEK 150:-
Föreningsnålen: SEK 50:-
Postgiro: 25 27 28 – 1

Revisorer

Ordinarie
Sven Tiberg
Anders Törnqvist
Ersättare
Viktor Carlson
Jan Hammarberg

Valberedning

Ordförande
Richard Guvenius
Ledamot
Olle Eriksson
Ledamot
Vakant

Ombud till Föreningsstämman 2017

Ordinarie Nils Bovin
Göran Holmström
Agneta Fohlström
Agneta Cedervall
Ersättare Kjell Hedberg
Elisabeth Bovin
Johan Engström

Ombud till SLFK

Ordinarie Nils Bovin

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.