Styrelsen och kontaktadresser

Styrelsens sammansättning:

Ledamöter

Ordförande
Nils Bovin
08-6583759
Sekreterare
Göran Holmström
Kassaförvaltare
Agneta Fohlström
Ordinarie ledamöter
Astrid Karlsson-Holmberg (klubbmästare)
Patrik Andersson
Agneta Cedervall (redaktör Trängbulletinen)
Ewa Ekström
Johan Engström
Olle Schylander (vice ordförande)
Ersättare
Sture Nystrand
Elisabeth Bovin
Helena Hammarberg
Olle Eriksson

Adress ekonomi

Årsavgift: SEK 150:-
Föreningsnålen: SEK 50:-
Postgiro: 25 27 28 – 1

Revisorer

Ordinarie
Erik Zetterström
Jan Hammarberg
Ersättare
Viktor Östman-Carlsson
Egon Astell

Valberedning

Ordförande
Richard Guvenius
Ledamot
Olle Eriksson
Ledamot
Vakant

Ombud till Föreningsstämman

Ordinarie Nils Bovin
Göran Holmström
Agneta Fohlström
Agneta Cedervall
Ersättare Kjell Hedberg
Elisabeth Bovin
Johan Engström

Ombud till SLFK

Ordinarie Nils Bovin