Styrelsen och kontaktadresser

Styrelsens sammansättning:

Ledamöter

Ordförande
Nils Bovin
Vice ordförande
Olle Schylander
Sekreterare
Göran Holmström
Kassaförvaltare
Agneta Fohlström
Klubbmästare
Miriam Norman
Ordinarie ledamöter
Willhem Nisser
Agneta Cedervall, redaktör Trängbulletinen
Ewa Ekström
Johan Engström, resekonsult
Ersättare
Sture Nystrand, webbredaktör
Helena Hammarberg
Olle Eriksson

Adress ekonomi

Årsavgift: SEK 150:-
Föreningsnålen: SEK 50:-
Postgiro: 25 27 28 – 1

Revisorer

Ordinarie
Erik Zetterström
Egon Astell
Ersättare
Leif Jansson
Olle Eklund

Valberedning

Ordförande
Richard Guvenius, sammankallande
Ledamot
Robert Hultman
Ledamot
Vakant

Ombud till Föreningsstämman

Ordinarie Nils Bovin
Göran Holmström
Agneta Fohlström
Agneta Cedervall
Ersättare Johan Engström

Ombud till SLFK

Ordinarie Nils Bovin