St Eriks Försvarsutbildarförening

KONTAKT
c/o Ragnar Persson
Sulitelmavägen 27
167 35 Bromma

E-post till ordförande: persson.ragnar@hotmail.com


Föreningen genomför:

  • Traditionsverksamhet genom kurs i militärhistoria (teori) samt kurs i historiskt återskapande (reenactment – praktik) enligt
    excersisreglemente m/ä.
  • Föreläsningar med försvarsanknytning
  • Studieresor/besök

Se inbjudan/Föredrag Här nedan som bifogad fil.


Bifogade filer