Information till Föräldrar

Allmänt

Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet omfattar utbildning, tävlingar och föreningsverksamhet. Ungdomar som är utländska medborgare men bor i Sverige får även vara med. Försvarsutbildarna har särskilt utbildade ungdomsledare som tar hand om ungdomarna.

Försvarsmakten medverkar i ungdomsverksamheten främst med kurschefer, instruktörer och materiel för utbildningen. Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet följer de regler och anvisningar som är utgivna av dels Regeringen, dels av Försvarsmakten.

Verksamheten är avsedd för ungdomar från 15 till 20 år
man kan ansöka från och med det år man fyller 15 år
och kraven för deltagande är följande:

 • Vara medlem i någon ungdomsavdelning i Försvarsutbildarna
 • Bedömas lämplig av ungdomsledare
 • Ha fysisk möjlighet att deltaga
 • Vara bosatt och folkbokförd i Sverige
 • För ungdomar som ej är myndiga skall vårdnadshavare godkänna deltagande.

 

Som ungdom kan man vara med i ungdomsverksamheten till och med det året man fyller 20 år.

Är tjejen eller killen under 18 år ska föräldrar/vårdnadshavare ge sitt tillstånd.

Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet syftar till att;

 • Öka kunskapen om samhällets försvar och i synnerhet om Försvarsmaktens verksamhetsområde och därigenom bidra till totalförsvarets folkförankring
 • Skapa förståelse och intresse för ett militärt försvar och samhällets krishanteringssystem
 • Skapa förutsättningar för framtida engagemang inom samhällets krishanteringssystem, totalförsvaret och de frivilliga försvarsorganisationerna
 • Bereda ungdomar meningsfull fritidssysselsättning och gemenskap

Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet erbjuder;

 • Upplevelser och utbildningsmoment inom ramen för Försvarsmaktens verksamhetsområden
 • Möjlighet att besöka Försvarsmaktens och samhällets krishanteringsmyndigheters olika verksamhetsställen
 • Kunskap om:
  – Försvarsmaktens uppdrag och verksamhetsidé
  – Försvarsmaktens organisation
  – Militär grundutbildning, yrkes- och karriärvägar inom Försvarsmakten
  – De frivilliga försvarsorganisationerna och Hemvärnet, särskilt specialistbefattningar
  – Samhällets krishanteringssystem
  – Civilt försvar
  – Svensk försvars- och säkerhetspolitik

  Foto: Jörgen Fagerström

  Foto: Jörgen Fagerström