Medlemsansökan Ungdom

Du som är mellan 15 – 18 år, kan gå med i Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet.

du kan söka medlemskap från och med det året du fyller 15 år

Om du uppfyller kraven fyll då i medlemsansökan här nedan.

Krav för medlemskap:

  • Vara medlem i någon ungdomsavdelning i Försvarsutbildarna
  • Bedömas lämplig av ungdomsledare
  • Ha fysisk möjlighet att deltaga i verksamheten
  • Vara bosatt och folkbokförd i Sverige
  • För ungdomar som ej är myndiga skall vårdnadshavare godkänna deltagande.

Medlemsansökan klicka här och följ anvisningarna.