Här är några bra länkar om COVID-19

3Myndigheterna om det nya coronaviruset

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Coronavirus COVID-19

 

Folkhälsomyndigheten

Coronavirus rådgivande information

Världshälsoorganisationen

Coronavirus tillståndsöversikt

Världshälsoorganisationen

Coronavirus Q&A

Världshälsoorganisationen