Styrelsen – Föreningen Samhällsberedskap

 

Föreningens styrelse och ansvarsområden för period 2024

VALD SOM UPPGIFT NAMN
Ordförande Arbetsutskottet Irma Palm
Ordinarie ledamot Vice Ordförande Åsa Halén
Sekreterare Arbetsutskottet Johnny Rönnberg
Kassör Arbetsutskottet Kia Ohlin
Ordinarie ledamot Information och nyhetsbrev Richard Nyström
Ordinarie ledamot Verktygslådan / Medlemsaktiviteter Fredrik Döberl
Ordinare ledamot Räddnings- och röjstyrkan (RoR) Frederic Eriksson
Ordinare ledamot Totalförsvarsinformation Petter Grönqvist
Ordinare ledamot För Din Säkerhet! Carina Lugn
Revisor Revisor Kim Kimreus
 Revisor Revisorssuppleant Caroline Gabriel