Styrelsen – Föreningen Samhällsberedskap

Föreningens styrelse består av:

Föreningens styrelse och ansvarsområden för period 2022-2023

VALD SOM UPPGIFT NAMN
Ordförande Arbetsutskottet Irma Palm
Ordinarie ledamot Vice Ordförande Åsa Halén
Sekreterare Arbetsutskottet Johnny Rönnberg
Kassör Arbetsutskottet Kia Ohlin
Ordinarie ledamot Information och nyhetsbrev Richard Nyström
Ordinarie ledamot Verktygslådan Fredrik Döberl
Ersättare Räddnings- och röjstyrkan (RoR) Ulf Engström
Ersättare Totalförsvarsinformation Pär Brusquini
Adjungerad För Din Säkerhet! Anne-Katherine ”AK” Mattsson
Revisor Revisor Kim Kimreus
Ersättare till revisor Revisorssuppleant Vakant