Styrelsen – Föreningen Samhällsberedskap

Föreningens styrelse består av:

VMA – ”Hesa Fredrik”.
Ordförande:                                    Irma Palm

Föreningssekreterare:                  Ulf Engström

Föreningskassör:                          Ordföranden a. i.

Ordinarie ledamot:                        Richard Nyström

Ersättare:                                        Maria Langen

Ordinarie ledamot:                        Lennart Karlsson

Ersättare:                                        Madeleine Appelgren

Ordinarie revisorer:                       Kim Kimreus

Ersättare till revisor:                     Vakant