Stockholms Kavalleri- och Jägarbefälsförening

Stockholms Kavalleri- och Jägarbefälsförening

Stockholms Kavalleri- och Jägarbefälsförening
Box 2111
103 13 STOCKHOLM

E-post: kansliet@kavjf.se

Föreningen är till för dig som är intresserad av militär jägarutbildning och spaningsverksamhet.