Stockholms Kavalleri- och Jägarbefälsförening

Stockholms Kavalleri- och Jägarbefälsförening

Stockholms Kavalleri- och Jägarbefälsförening
Box 2111
103 13 STOCKHOLM

Kansliet har ny postadress. Ny adress är : sthkav-jbf@forsvarsutbildarna.se

E-post: kansliet

Föreningen är till för dig som är intresserad av militär jägarutbildning och spaningsverksamhet.