Om musikkåren

När och hur musikkåren framträder

Musikkåren genomför 2 -3 egna konserter per år.

Musikkåren spelar även vid ceremonier på Militärhögskolan Karlberg och Försvarshögskolan, för försvaret i övrigt och de frivilliga försvarsorganisationerna I viss mån engageras musikkåren även av civila uppdragsgivare.

Musikkåren uppträder dels som fullständig musikkår (20 – 30 musiker) och dels som liten kår med 10 – 15 musiker. Även en sextett ur musikkåren kan engageras.

Stämmor – musiker – medlemskap

Stämbesättning

Musikkåren har den traditionella svenska stämbesättningen med esskornett och ventilbasun kompletterad med saxofoner för att kunna framföra en blandad konsertrepertoar. Målsättningen är dock fortfarande att i ceremonimusik kunna uppvisa en traditionell svensk musikkår.

Vid behov kan musikkåren även uppträda som traditionell sextett eller oktett.

Musiker, medlemskap

Musikkåren har för närvarande 33 musicerande medlemmar med varierande bakgrund, såväl rena amatörer som både aktiva och pensionerade yrkesmusiker.

Den som är intresserad av att delta i musikkårens verksamhet är välkommen att kontakta oss, se under Kontkat.

Musikkårens verksamhet baseras på ideellt arbete, ingen medlemsavgift utgår.

Repetitioner

Musikkåren repeterar varje onsdag kl. 18.30-21.00 (uppehåll under sommaren) i en lektionssal på Karlbergs slott.