Information till dig som vill börja i ungdomsverksamheten

Vill du utveckla dig själv? Försvarsungdom - För dig mellan 15-18 år

Det är TILLFÄLLIGT STOPP FÖR NYA INTAGNINGAR


Ungdomsavdelningarna i Stockholm har startat upp verksamheten för utbildningsåret HT2023 – VT2024 och har påbörjat introduktionskursen

Nästa intagning med Introduktions-helg och baskurs är planerad till hösten 2024 Vill du veta mer om vår verksamhet?


Ni som bor i Stockholm med förorter
Tag kontakt med utbildningsledaren för STOCKHOLM

E-post: Utbildningsledare ungdom


Ni som bor i I trakterna kring Strängnäs, Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping.
Tag kontakt med Ungdomsledaren för Södermanland

E-post: JENS.FORSS@FORSVARSUTBILDARNA.SE