Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland

Välkommen till Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland! Vi erbjuder frivillig utbildning som tillgodoser både Försvarsmaktens och samhällets behov av grundutbildning och kompetensutveckling av frivilliga.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska utveckla och bibehålla sin förmåga att lösa uppgifter inom sina respektive kompetensområden, såväl militärt som civilt. Den frivilliga försvarsutbildningen bedrivs även som utbildning för att stärka samhällets krishanteringsförmåga. Sådan utbildning sker exempelvis på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Vi bedriver utbildning, rekrytering och försvarsinformation främst genom våra 13 föreningar och 9 ungdomsavdelningar

VIKTIG INFORMATION
här nedan


Vintergatan 2021

Efter beslut från Chefen Livgardesgruppen om att all verksamhet är inställd intill 28 mars 2021 pga covid-19, så har Stockholmsförbundet tvingats ställa in mörkerfältskjutningen Vintergatan 2021. Det är mycket tråkigt att en så anrik tävling inte kan genomföras men vi hoppas på att återkomma 2022.