CBRN

CBRN-förbanden finns i Revingehed, Göteborg, Stockholm och Umeå.

Rekognoseringsgrupp

Uppgifter

Rekognoseringsgruppen genomför bland annat övervakning för att upptäcka användning eller utsläpp av CBRN-relaterade ämnen. Det utförs genom exempelvis olika varningsinstrument. Gruppen genomför även fältrekognosering för att klarlägga om områden är CBRN-belagda eller inte.
Att vara DIM-soldat. Läs mer här.

Våra befattningar

Försvarsutbildarna ansvarar för att rekrytera och utbilda soldater, gruppchefer och ställföreträdande gruppchefer.

Vad krävs av dig

 • Som hemvärnsspecialist ska du vara svensk medborgare och fyllda 18 år
 • Ha god hälsa, psykisk balans och en god fysik
 • Du ska godkännas vid säkerhetsprövning
 • Om du sedan tidigare tillhör ett hemvärnsförband krävs specialistutbildning inom ditt fackområde

Din utbildning

 • Du börjar med att genomföra en tvåveckors grundläggande soldatutbildning (GU-F).
 • Innan du krigsplaceras i ditt hemvärnsförband som CBRN-specialist så genomför du en CBRN – grundkurs som genomförs under en vecka.
 • Sedan genomför du en introduktionsutbildning vid ditt förband.
 • För de som ska tjänstgöra som chefer eller ställföreträdare finns möjlighet att genomföra olika ledarskapsutbildningar och annan särskild utbildning.

Utbildningsstege för CBRN-befattningar

Nedan finns en grafisk bild med beskrivning över utbildningsgången för CBRN-befattningar. Klicka på bilden för att få upp den i större format.

Länk till utbildning
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F
CBRN – grundkurs
CBRN – rekognosering/sanering

Saneringsgrupp

Uppgifter

Saneringsgruppen ska kunna rekognosera och upprätta saneringsplats för CBRN-sanering.
Gruppen skall kunna genomföra sanering av personal och materiel som kontaminerats av CBRN-relaterade ämnen.
Att vara saneringssoldat. Läs mer här.

Våra befattningar

Försvarsutbildarna ansvarar för att rekrytera och utbilda soldater, gruppchefer och ställföreträdande gruppchefer.

Vad krävs av dig

 • Som hemvärnsspecialist ska du vara svensk medborgare och fyllda 18 år
 • Ha god hälsa, psykisk balans och en god fysik
 • Du ska godkännas vid säkerhetsprövning
 • Om du sedan tidigare tillhör ett hemvärnsförband krävs specialistutbildning inom ditt fackområde

Din utbildning

 • Du börjar med att genomföra en tvåveckors grundläggande soldatutbildning (GU-F).
 • Innan du krigsplaceras i ditt hemvärnsförband som CBRN-specialist så genomför du en CBRN – grundkurs som genomförs under en vecka.
 • Sedan genomför du en introduktionsutbildning vid ditt förband.
 • För de som ska tjänstgöra som chefer eller ställföreträdare finns möjlighet att genomföra olika ledarskapsutbildningar och annan särskild utbildning.

Utbildningsstege för CBRN-befattningar

Nedan finns en grafisk bild med beskrivning över utbildningsgången för CBRN-befattningar. Klicka på bilden för att få upp den i större format.

Länk till utbildning
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F
CBRN – grundkurs
CBRN – rekognosering/sanering