Generalsekreteraren Bengt Sandström:s Funderingar

Lever vi efter vår värdegrund (!)?

Efter att skådespelerskan Alyssa Milano uppmanat alla kvinnor som ofredats sexuellt att svara på hennes tweet skapades hashtaggen #metoo. I den nätkampanj som följde har kvinnor, kända och okända, vittnat om vad de upplevt. I våra svenska sociala medier har berättelserna synliggjort sexuella trakasserier vars omfattning och utbredning chockerar.

Den tystnadskultur som varit en förutsättning för att övergreppen kunnat fortgå har därmed brutits.

Bransch efter bransch blottläggs och även till oss försvarsutbildare närstående myndigheter har blottlagts. Överbefälhavaren Micael Bydén gav därför nyligen ett tydligt budskap till sin personal; trakasserierna måste få ett omedelbart slut.

Även om den nyvunna vetskapen och alla kvinnors vittnesmål känns nedslående så är det i grunden positivt att övergreppen lyfts fram. Det handlar om respekten oss människor emellan och allas lika värde. Ytterst är det också de värden vi som försvarsutbildare genom vår verksamhet har att skydda.

Vi ska alla oberoende av kön, religion, ålder, etnicitet och sexuell läggning förhålla oss till varandra med respekt, ärlighet och öppenhet. Den värdegrund vi har som ledstång är den vi har gemensamt med Försvarsmakten. Den senaste tidens vittnesmål visar dock att arbetet med och diskussionerna kring innehållet av värdegrunden aldrig får stanna av. Du som medlem och anhöriga till våra ungdomar ska känna trygghet i Försvarsutbildarnas förhållningssätt.

Jag uppmanar därför alla förbund, föreningar och ungdomsavdelningar att levandegöra vår gemsamma värdegrund och att innebörden efterlevs i all den verksamhet vi genomför – allt annat är underkänt!

Bengt Sandström
Generalsekreterare