ROSIS (Reservofficerssällskapet i Svealand)

ROSIS (Reservofficerssällskapet i Svealand)

Reservofficerssällskapet i Svealand
c/o Göran Lönnqvist
Jägarvägen 3
153 36 Järna

Telefon: 08-554 800 23
E-post: kansli@rosis.org

Reservofficerssällskapet i Svealand, ROSIS, är en förening för reservofficerare bosatta eller verksamma i Svealand. Föreningen har cirka 600 medlemmar och är en lokalavdelning under Förbundet Sveriges Reservofficerare (SVEROF). ROSIS bildades 12 oktober 1943. Föreningens verksamhets- och upptagningsområde innefattar länen; Stockholm, Värmland, Örebro, Gotland, Södermanland, Västmanland.

Syfte ROSIS verksamhet står på tre ben, utbildning för ledande befattningar i samhällets krishanterings- och försvarsorganisationer, spridande av försvars- och krishanteringsinformation och för social samvaro under kamratliga former.

» Till föreningens hemsida