Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland

Välkommen till Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland! Vi erbjuder frivillig utbildning som tillgodoser både Försvarsmaktens och samhällets behov av grundutbildning och kompetensutveckling av frivilliga.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska utveckla och bibehålla sin förmåga att lösa uppgifter inom sina respektive kompetensområden, såväl militärt som civilt. Den frivilliga försvarsutbildningen bedrivs även som utbildning för att stärka samhällets krishanteringsförmåga. Sådan utbildning sker exempelvis på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Vi bedriver utbildning, rekrytering och försvarsinformation främst genom våra 13 föreningar och 9 ungdomsavdelningar

VIKTIG INFORMATION
här nedan


Förbundsstämma avhålls den 18 mars 2020

Föreningarnas årsmöten ska hållas före februari månads utgång

Våra Föreningars Årsmötes kalendarier

Tunga Infanteriföreningen: 17 februari
Karlbergs Musikkår: 19 februari
Pansarbefälsföreningen: 20 februari
ROSIS: 20 februari
St: Eriks: 24 februari
Trängbefälsföreningen: 25 februari
Föreningen Samhällsberedslap: 26 februari
Kav-Jägarna: 28 februari
Södermanlandsföreningen: 7 mars


 

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.