Försvarsforum

Analys av rapporterna Motståndskraft och Värnkraft samt processen på väg till ett försvarsbeslut.

Datum: 2 december 2019