Värmland arkivmaterial

HBR Värmland ökar i medlemsantal.

Som ny ordförande har det varit både regn och solsken.

Det gångna året 2018 har gett vid handen att det har vart mycket att ta tag i vår förening för framtiden. Vi har betat av ca 25% av de olika förslagen. Man kan ju inte äta en elefant utan att ta lite då och då. Men på sikt fås en känsla av att vi ska nå de utsatta målen. Därav hoppas jag att vi blir fler som är delaktiga i verksamheten och självklart stöttar vi varandra i denna uppgift. År 2018 har fört med sig ett flertal trevliga händelser för föreningen. Sammanfattningsvis. Vi har rekryterat på några fina platser som Brigadmuseet och Lilleruds Lantbruksskola och träffat många intresserade människor av båda kön. Fler av oss har även rekryterat inom sin närmaste bekantskapskrets som alltid varit en önskan från styrelsen. För första gången på länge har HBR deltagit i fanborgen/marschen under Nationaldagen. Vilket jag önskar och hoppas blir en permanent händelse i föreningen. Mellan skogsbränder och övriga planeringar lyckades vi fira HBR Värmland 60 år. Det slöts upp av tolv medlemar.  Misströsta icke vi ökar i medlemsantal så sakteliga.

En dekoration av Petri-silver lyckades vi genomföra på årets KFÖ som utspelades i nejderna runt övningsfältet i Villingsberg. HBR Värmland har också bildat en medaljkommitté inom föreningen. De kommer att se till att det utdelas medaljar när det lämpas sig väl som under KFÖ, Nationaldagen och Korum.

Hoppas på att året 2019 kommer att ge medlemmarna det som förväntas av styrelsen. Så därför slut upp och delge dina önskningar och idéer till HBR Värmland.

Tusen tack, för ni som gjorde året händelserikt. Ingen nämnd och ingen är glömd.

Med de allra bästa hälsningar,

B.Roger Strömborg

 

Publ: NWT 2019-05-16. Bild: Mimmi Törnberg

Granbarkborren åt mer än vad som brann.

Under torsdagskvällen gästades hemvärnet i Karlstad av Skogsstyrelsens skadesamordnare Hans Källsmyrför att prata om skogsbränder, stormskador och om granbarkborren.

Bild: Mimmi Törnberg

B.Roger Strömborg, ordförande i HBR Värmland och Hans Källsmyr, skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

https://www.nwt.se/2019/05/16/granbarkborren-at-mer-an-vad-som-brann/