HBR Värmland Ledare

 

Slutord av ordförande HBR Värmland 2022
Äntligen ett år där Covid inte har påverkat all verksamhet. Förvisso finns Covid kvar, men inte med
samma påverkan på samhället som tidigare. Styrelsen har kunnat genomföra fysiska styrelsemöten
och har fortsatt jobbat med utvecklingen av föreningens verksamhet. Planering och förberedelse
av utbildning och kurser för framtiden såsom Plutonchefs- och gruppchefskurser. Vilket är ett för
föreningen stora projekt som kommer bli bra och nödvändig grundutbildning för blivande chefer i
Hemvärnet. En arbetsgrupp jobbar med detta över tid och samverkan sker med
Försvarsutbildarna/HBR på riksnivå och Hemvärnets stridsskola.
Året har bjudit på medlemsaktivitet, något som vi skall kunna erbjuda mer av under 2023.
Så sammanfattningsvis jobbar vi på med att utveckla föreningens verksamhet för framtiden.
Rickard Skutnäs.
Ordförande HBR Värmland