Kontakta oss i HBRs förbundsstyrelse

Förbundsledning, styrelse, valberedning och revisorer

Förbundsordförande                               Vice förbundsordförande

Thomas Quist                                           Josef Janosi

0733-93 05 90                                           070-953 75 06

thomas.quist@sjobo.nu                          Josef.janosi@nordzucker.com

Förbundsstyrelseordförande                 Vice förbundsstyrelseordförande

Jonny Pettersson                                    Joe Vilhelmsson

076-10 20 111                                          070-540 50 43

jonny_pettersson@yahoo.com              joe.vilhelmsson@gmail.com

Förbundskassör                                       Förbundssekreterare

Lars Oddshammar                                   Irma Palm

0734-13 16 83                                          070-55 89 353

larsoddshammar@gmail.com               irmasegen@gmail.com

Ledamot                                                    Ledamot

Birgitta Johansson                                  Christina Petersson

070-23 38 203                                           0706-08 97 60

ribhoj@gmail.com                                   christinap399@hotmail.com

Ledamot                                                    Ledamot

B. Roger Strömborg                                 Jonas Stål

070-57 81 375                                           0707-30 90 09

kraftvatten@gmail.com                           frivorg@predictumdogs.se

Ersättare                                                     Ersättare

Per Johansson                                           Vakant

070-730 83 84

per@ekonomitjanstfj.se

Valberedning ordf.                                   Valberedning

Anders Levin                                             Kåge Gustafsson

0735-27 08 90                                          070-53 54 52

rappir@hotmail.com                                kage_gustafsson@hotmail.com

Valberedning                                             Valberedning

Anders Melin                                             Paul Urvall

072-552 90 22                                          0707-21 57 00

anders.melin@forsvarsutbildarna.se   paul.urvall@gmail.com

Revisor                                                      Revisor 

Bengt Fällström                                        Benny Klein

0707-55 78 54                                          0707-77 13 83

bengt@fallstrom.st                                   bennyklein@sjobo.nu

Revisorsersättare                                     Revisorsersättare                                            Eva Christensen                                         Per Forsberg

070-53 12 206                                            070-36 80 001

eva.christensen@hotmail.com