HBR Förbundsstyrelse

Förbundsledning, styrelse, valberedning och revisorer

Förbundsordförande 

Josef Janosi Tel: 0709-53 75 06

Vice förbundsordförande

Joe Vilhelmsson Tel: 0705-40 50 43

Förbundsstyrelseordförande

Paul Urvall Tel: 0707-21 57 00

Vice Förbundsstyrelseordförande

Robert Hultman Tel: 0707-89 00 00

Förbundskassör

Jan Sällberg Tel: 0702-58 82 98

Förbundssekreterare

Per Forsberg

LedamÖTER

Peter Nilsson Tel: 0703-475 016

Johan Bengtsson Tel: 0707-215 700

Jan Näsvall

Gustaf Nilsson

Ersättare 

Irma Palm Tel: 0705-58 93 53                                                                      

Suzana Nilsson Tel: 0735-44 62 24 

Fredrik Bojerud

Katarina Randevik                                                                      

Maryam Ismail Daoud

Valberedning

Anders Levin (sammankallande) Tel: 0735-27 08 90

B. Roger Strömborg Tel: 0705-78 13 75

Christina Petersson

RevisorER                                                     

Thomas Quist Tel: 0733-93 05 90

Lars Oddshammar Tel: 0734-13 16 83

Revisorsersättare                                  

Benny Klein Tel: 0707-77 13 83

Jonas Stål Tel: 0707-30 90 09