Kontakta oss i HBRs förbundsstyrelse

Förbundsledning, styrelse, valberedning och revisorer

Förbundsordförande                               Vice förbundsordförande

Josef Janosi                                             Joe Vilhelmsson

070-953 75 06                                          070-540 50 43

josef.janosi@nordzucker.com               joe.vilhelmsson@gmail.com

Förbundsstyrelseordförande                 Vice förbundsstyrelseordförande

Paul Urvall                                                 Robert Hultman

00707-21 57 00                                        070-789 00 00

paul.urvall@gmail,com                            robert@hultman.info

Förbundskassör                                       Förbundssekreterare

Jan Sällberg                                              Irma Palm

0702.588 298                                          070-558 93 53

janne.sallberg@forsvarsutbildarna.se irmasegen@gmail.com

Ledamot                                                    Ledamot

Jonny Pettersson                                    Johan Bengtsson

076-102 01 11                                          0707-21 57 00

jonny_pettersson@yahoo,com              johan.w.bengtsson@hotmail.com

Ledamot                                                    Ledamot

Per Johansson                                         Magdalena Sewall

070-730 83 84                                           070-610 21 04

per@deelgivningstjanst.se                      magdalena.sew@outlook.se

Ersättare                                                     Ersättare

Irma Palm                                                    Suzana Nilsson

070-558 93 53                                            073-544 62 24

irmasegen@gmail.com                            suzananilsson@hotmail.com

Ersättare

Peter Nilsson

070-347 59 16

peter.x.nilsson@gmail.com

Valberedning ordf.                                   Valberedning

Anders Levin                                             Åsa Halén

0735-27 08 90                                           070.817 86 42

rappir@hotmail.com                                 anders.melin@forsvarsutbildarna.se

Valberedning                                             Valberedning

Håkan Allvar                                               B. Roger Strömborg

073-724 96 62                                            070-57 81 375

hakan.allvar@gmail.com                          kraftvatten@gmail.com

Revisor                                                        Revisor 

Thomas Quist                                            Lars Oddshammar

0733-930590                                             0734-13 16 83

thomas.quist@sjobo,se                           larsoddshammar@gmail.com

Revisorsersättare                                     Revisorsersättare

Benny Klein                                                Jonas Stål

0707-77 13 83                                           0707-30 90 09

bennyklein@sjobo.nu                               frivorg@predictumdogs.se