HBR n Småland

Föreningsstyrelsen

Styrelsen för HBR n Småland består av följande:
Ordförande

vakant

Sekreterare

vakant

Kassör

Jan Sällberg
E-post: Jan.Sallberg@forsvarsutbildarna.se
Telefon bostad: 0381-139 96