Vår verksamhet

HBR:s huvudsakliga verksamhet – att stödja Hemvärnet

Vår tyngdpunkt i verksamheten är att inom Försvarsutbildarna verka för utbildning, rekrytering och försvarsupplysning.

Malmöhusbataljonen.

Foto: Janne Bohman/Försvarsmakten

Vad är HBR?
 • HBR – Hemvärnsbefälets Riksförbund bildades 1942
  och är sedan den 1 januari 2006 en del av Svenska
  Försvarsutbildningsförbundet.
 • HBR är en rikstäckande organisation med lokala föreningar över landet.
 • HBR:s verksamhet omfattar försvarsupplysning, rekrytering, frivillig vidareutbildning av personal inom Försvarsmakten samt av personal för krishantering samt insatser till stöd för samhället.
 • HBR verkar för att ge ett mervärde till hemvärnspersonalen med fokus på hemvärnsbefälen på grupps- och plutonsnivå.
 • HBR förvaltar och delar ut hemvärnets äldsta utmärkelse
  Gustav Petrimedaljen, valörer silver och brons.

Vad vill HBR?
 • HBR vill ha hjälp av er för att starta lokala föreningar.
 • Vi i HBR är övertygade om att det finns ett behov i hemvärnsbataljonerna i Sverige av HBR föreningar.
 • Där föreningen kan ge befäl och soldater möjlighet till försvarsinformation och vidareutbildning för att lösa sin uppgift i hemvärnet.
 • Vi vill därför hjälpa till med att starta upp ny lokala HBR föreningar.
  Då vi vet att det i landet saknas lokala HBR föreningar, och att ute i bataljonerna saknas det kännedom om Gustav Petri medaljerna.
 • Vi är övertygade om att det finns personer som gjort ett otroligt bra jobb i hemvärnsrörelsen som gjort sig förtjänt av en Gustav Petrimedalj.
  Utöver dessa medaljer så har även HBR egna medaljer att dela ut för dem som arbetar i HBR och mot HBR.
 • Dessa är HBR:s Förtjänsttecken och HBR:s Kungliga förtjänstmedalj i guld och silver.
 • Det förtjänar att här peka på Gustaf Petrimedaljernas särställning. De utdelas för förtjänster inom hela hemvärnsrörelsen, medan HBR:s förtjänsttecken och HBR:s Kungliga förtjänstmedalj i guld och i silver utdelas för förtjänster inom och mot HBR oavsett vad vederbörande i övrigt har uträttat inom hemvärnet.
 • Givetvis så hjälper vi till om ni har frågor eller behöver hjälp med att starta upp er lokala HBR förening.
 • Den lokala föreningen bör även ansöka om medlemskap i Försvarsutbildarna regionalt (om de har föreningar) för att få del av aktiviteterna i regionen.
  Från HBR:s  Riksförbund så kan vi även hjälpa till med ett mindre startbidrag för att den lokala föreningen kan komma igång.
 • Genom att bli medlem i HBR så får du tillgång till alla utbildningar mm som anordnas av de frivilliga försvarsorganisationerna (under förutsättning att du fyller kraven för utbildningen).
 • Är det något annat som ni inte kan få svar på via hemsidan, så är ni välkomna att ta en direkt kontakta med oss direkt.