Att starta HBR förening

Här har vi lagt upp de grundläggande dokument du/ni behöver för att bilda ny HBR förening.

Stadgar måste man ha, här följer två olika stadgar beroende vad man bildar för förening, ladda hem det som är lämpligt.

HBR föreningsstadgar för direktanslutna

HBR föreningsstadgar med regionalt förbund

Mall Protokoll fört vid sammanträde för bildande förening

Ladda hem ovanstående stadgar, spara dem på lämplig plats på datorn.

Stadgarna lämnas in till både Svenska Försvarsutbildningsförbundet och Hemvärnsbefälets Riksförbund HBR för godkännande.

Sen behövs givetvis medlemmar.
För mer info, tag kontakt med förbundsstyrelsen HBR.