Stadgar

Stadgar

Försvarsutbildarna Hemvärnsbefälets Riksförbund (HBR)
Förbundet bildat den 25 mars 1942.
Stadgarna kommer att föreslås rikstämman 2007-03-24.
Godkända av Svenska Försvarsutbildningsförbundets
Överstyrelse den 25:e november 2006.


Hämta Stadgar här i pdf-format