Stadgar & protokoll

Här hittar du gällande förbundsstadgar och senaste förbundsstämmoprotokoll.

Stadgar Hemvärnsbefälets Riksförbund

Förbundet bildat den 25 mars 1942.

Nuvarande stadgar antogs på rikstämman i Stockholm den 16 mars 2024 och
inväntas godkännande från Svenska Försvarsutbildningsförbundets överstyrelse under 2024.

Länk till pdf-fil: HBR stadgar antagna den 16 mars 2024


PROTOKOLL FRÅN HBR FÖRBUNDSSTÄMMA 2024

Länk till pdf-fil: Protokoll från ordinarie förbundsstämma med Hemvärnsbefälets riksförbund den 16 mars 2024