HBR Värmland utbildning

Utbildningsprogrammet kommer att publiceras löpande under året. Vår utbildningsgrupp jobbar för att försöka förlägga kurserna på tider som inne kolliderar med t.ex. KFÖ-Hv, SÖF-Hv m.fl. utbildningar/övningar.

Utbildningar

Gruppchefskurs 2 på Villingsberg  fred V 422 – sönd V 423 för elever inom MRV i hemvärnet. För att genomföra del 2 krävs genomförd del 1. Plats 20 elever. Kursen vänder sig i första hand till blivande och nuvarande gruppchefer och ställföreträdare i hemvärnet. HVSS är kvalitetsansvariga för kursen.

Gruppchefskurs 1 på Villingsberg fred V 426 – sönd V 427 för elever inom MRV i hemvärnet. Plats 20 elever. Kursen vänder sig i första hand till blivande och nuvarande gruppchefer och ställföreträdare i hemvärnet. HVSS är kvalitetsansvariga för kursen

Kursansökan går tjänstevägen precis som en kurs till HvSS, men skickas till Örebro-Värmlands gruppen som tar ut kursen.

Hemvärnsbataljonens viktiga datum 2024

Bataljonsinfo 20 jan

KU 1, 10-11 feb

KU 2, 23-24 mars

KFö, V. 20

SÖF, V.38