HBR Värmland utbildning

Rekryteringsaffisch från 1950-talet utgiven av Försvarets Anställningsbyrå

Utbildningsprogrammet kommer att publiceras löpande under året. Vår utbildningsgrupp jobbar för att försöka förlägga kurserna på tider som inne kolliderar med t.ex. KFÖ-Hv, SÖF-Hv m.fl. utbildningar/övningar.

Vi planerar just nu för kurserna:

Ordergivningskurs för befäl.

Kurs i motionsskrivning.

Ungdomsträning i mötesteknik.