HBR Värmland Styrelse

 

Konstituering av styrelsen för 2019 gjordes den 21 februari då respektive ledamots funktion och uppgift fastställdes. Vid minsta lilla oklarhet tveka inte att ta kontakt med oss i HBR Värmland!

Föreningsordförande

B.Roger Strömborg

Telefon: 070-578 13 75

E-post: kraftvatten@gmail.com

 

Vice ordförande

Rickard Skutnäs

Telefon: 070-221 63 47

E-post: rickard@skutnas.se

 

Sekreterare

Mariette Eriksson

Telefon: 070-722 01 72    

E-post: mariette.eriksson@telia.com

 

Kassör

Jan-Erik Rosenberg

Telefon: 070-394 64 20

E-post: jer220@telia.com

 

Ledamot

Lars Nordh                        

Telefon: 070-603 01 11

E-post: Myra81@hotmail.co

 

Ledamot

Björn Holmqvist

Telefon: 070-338 57 91

E-post: b.holmquist@hotmail.com

 

Ledamot

Hans Leibring

Telefon: 070-650 89 25

E-post: Hansotto11@live.se

 

Ersättare

Rune Johansson

Telefon: 070-606 16 27

E-post: rune.johansson.fbu@telia.com

 

Ersättare

Niclas Säker         

Telefon: 073-054 43 67

E-post: bilkaos@hotmail.com

 

Medaljhandläggare.

Rune Johansson

Telefon: 070-606 16 27

E-post: rune.johansson.fbu@telia.com

 

Medaljhandläggare

Rickard Skutnäs

Telefon: 070-221 63 47

E-post: rickard@skutnas.se

https://www.forsvarsutbildarna.se/hemvarnsbefalets-riksforbund/hemvarnsbefalets-riksforbund/hbr-utmarkelser/

https://www.forsvarsutbildarna.se/hemvarnsbefalets-riksforbund/hemvarnsbefalets-riksforbund/hbr-utmarkelser/hbr-medaljansokan/

Utmärkelsetecken på militära uniformer Decorations on Swedish military https://www.sfhm.se/contentassets/84a6e4f1b2ce4e2b96c4ba578a41c503/sfhm-skriftserie-utmarkelsetecken-pa-militara-uniformer-christian-braunstein-2007.pdfuniforms.