bli medlem

Bli medlem i HBR, en del av Försvarsutbildarna

medlemsansökan

Du blir automatiskt medlem i Försvarsutbildarna, vilket gör att du får tillgång till många intressanta, nyttiga och roliga kurser samt fri försäkring (se nedan). Om Du vill delta i regional eller föreningsvis utbildning måste Du vara medlem i någon förening. Som hemvärnssoldat är HBR Din förening!

Befäl eller menig, kvinna eller man, ungdom eller vuxen.

Medlemsavgift för 2024 är 150 kr.

✓ Det är kostnadsfritt att delta i de regionala och centrala kurserna m m.

✓ Resor, mat och logi betalas av Försvarsutbildarna.

✓ Alla som är medlemmar i Försvarsutbildarna är försäkrade.

Försäkringsskyddet omfattar dels statlig försäkring och dels av Svenska Försvarsutbildningsförbundets tagna försäkringar. Det statliga skyddet gäller i princip, vid av respektive myndighet anordnad/godkänd utbildning eller verksamhet, för medlem under utbildning.

Försvarsutbildarnas försäkring betalas centralt och omfattar då även funktionär, instruktör och under vissa förutsättningar även medföljande.

Förbandet eller kursanordnaren skall hjälpa till med all typ av skadeanmälan och ta fram den utredning som behövs för skadereglering.

Detaljerade bestämmelser finns hos Försvarsutbildarnas föreningar och förbund.