HBR Värmland i media

Publ: NWT 2019-05-16. Bild: Mimmi Törnberg

Granbarkborren åt mer än vad som brann.

Under torsdagskvällen gästades hemvärnet i Karlstad av Skogsstyrelsens skadesamordnare Hans Källsmyrför att prata om skogsbränder, stormskador och om granbarkborren.

Bild: Mimmi Törnberg

B.Roger Strömborg, ordförande i HBR Värmland och Hans Källsmyr, skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

https://www.nwt.se/2019/05/16/granbarkborren-at-mer-an-vad-som-brann/