föreningsstyrelsen

Efter konstituering av styrelsen har de respektive ledamöterna följande funktion. Tveka inte att ta kontakt med oss!

Ledamöter i styrelsen
Peter Langerbeck (070 696 55 36) Ordförande
Fredrik Bojerud Vice ordförande
Jonas Luckman Sekreterare
Marianne Ransmyr Kassör
Elna Elofsson Daxberg Medlemssekreterare
Håkan Leijon Webbsekreterare
Michael Welander Medaljhandläggare
Isabelle Gustavsson  
Jesper Ramberg  
Ersättare
Anders Levin
Stefan Lilius
Anders Andersson
Mattias Erichsén
Peter Mårtensson
Marie Traunsberger
Fredrik Ed
revisorer
Gert Nilsson
Lennart Hansson
valberedningen
Lars Ahlkvist (sammankallande)
Tomas Larsson
Christian Frisk
Mikael Ekdahl
Mats Johansson