samtal om…

HBR Syd vill ha en dialog med dig i “samtal om”

I ett digitalt rundabordssamtal har HBR Syd genomfört “samtal om”, ett konceptet som bygger på få deltagare, förtrolighet och ett öppet samtalsklimat. Syftet med “samtal om” är att hitta utvecklingspotential och utbildningsbehov.

Vill Du vara med och påverka? Anmäl Dig till sekreteraren i HBR Syd


samtal om… 6-24-90 ur soldatens perspektiv

torsdagen den 4 april kl 19.00-20.00 (Teams).
för representanter från personalfunktionen och bataljonsråd ur 46. – 49. Hvbat.
samtalsledare är Peter Langerbeck, ordförande i HBR Syd.

samtal om… effektivare stabsarbete

torsdagen den 4 april kl 20.00 – 21.00 (Teams).
för bataljonsförvaltare och stabschefer i 46. – 49. Hvbat. Bataljonschefer och stf är välkomna att delta i mån av tid och lust.
samtalsledare är Fredrik Bojerud, vice ordförande HBR Syd.