Förbundsstämman 2023

Genomfördes den 22 mars.

På Kvibergs kantin, Kvibergs kaserner.

Kvällen började med två stämmor med början klockan 18:00 för Lv6 kamratförening och klockan 18:30 för Göteborgsförbundet.  Till Göteborgsförbundets stämma var förbundsstyrelsen, revisorer och delegater från förbundets föreningar kallade.

Därefter serveras sedvanlig pytt i panna.

På det följde ett föredrag av Lennart Bergström, om hur vår krisberedskap i landet är tänkt att fungera. Lennart är kurschef på FöUtb krisberedskapskurser. 

Mandatfördelning på stämman:

FöUtb Göteborg Antal
Förening  Medlemmar Ombud stämman enl stadgar
Direktanslutna 21   +
Göteborgs Luftvärnsförening 332 2 2 4
Göteborgs Försvarssjukvårdsförening 172 2 1 3
Göteborgs AMF-förening 282 2 2 4
Göteborgs Försvarsutbildningsförening 1488 2 5 7
HBR Göteborg 49 2 2
Göteborgs Järgarsoldatsförening 29 2 2
Rosig Göteborg 194 2 1 3
Antal medlemmar 2567 14 11 25

Valberedningens förslag 2023

Verksamhetsber FöUtb GBG 2022

FöUtb GBG revisionsberättelse räkenskaps året 2022

Ladda ner  Förbundsstadgar GBG Word

Protokoll Förbundsstämman 2023