Försvarsinformation på webben

Här har vi samlat ett urval av den totalförsvarsinformation som finns på "webben".


Två viktiga länkar om totalförsvar
Två viktiga länkar till totalförsvars information är Försvarsmakten/samtalet och MSB-Totalförsvaret ett gemensamt ansvar. Vi föreslår att du börjar med dessa.

Övriga länkar

Övrig totalförsvars information har vi sorterat under fem rubriker:

Kungl Krigsvetenskapsakademiens blogg

Länk till webbföreläsningar

Länk till ”skrifter”, utredningar,  pdf:er m m

Div filmer/webbinarer om totalförsvar

Länk till grundkurs totalförsvarsinformation