Försvarsinformation på webben

Här har vi samlat ett urval av den totalförsvarsinformation som finns på "webben".

Två viktiga länkar om totalförsvar

Två viktiga länkar till totalförsvars information är Försvarsmakten/samtalet och MSB-Totalförsvaret ett gemensamt ansvar. Vi föreslår att du börjar med dessa.

Försvarsberedningen överlämnade sin rapport den 26 april till Försvar- och Civilförsvars ministern. Se under ”Skriven information om Totalförsvar

Värt att veta om NATO.
Informationsinsats om Sveriges medlemskap i NatoRegeringen gav den 17 maj 2023 j i uppdrag till MSB att förbereda en informationsinsats för att öka den svenska befolkningens kunskaper om Nato och vad medlemskapet innebär för Sverige.I uppdraget ingår att utarbeta informationsmaterial som på ett effektivt sätt ska kommuniceras.
Uppdraget innehåller två delar:

  • En informationsinsats riktad till unga 16-25 år, som startar i samband med Natoanslutningen.
  • En folkbildande informationsinsats för att öka kunskap hos allmänheten, som ska pågå under en längre period.

Länk till MSB; Värt att veta om NATO:
https://www.msb.se/sv/vart-att-veta-om-nato/


Här är också en länk till MUSTs årsrapport för 2023.


Övriga länkar

Övrig totalförsvars information har vi sorterat under fyra rubriker:

Kungl Krigsvetenskapsakademiens blogg

Länk till webbföreläsningar

Länk till ”skrifter”, utredningar,  pdf:er m m

Div filmer/webbinarer om totalförsvar

Frågor eller synpunkter, kontakta web-master: Bertil.garpland@forsvarsutbildarna.se