KKrVA blogg

Kungl. Krigsvetenskapsakademiens blogg

Försvar och säkerhet

Försvar och Säkerhet är Kungl Krigsvetenskapsakademiens blogg. Ett antal ledamöter ger varje vecka bidrag syftande till bred information om säkerhets- och försvarsfrågor vilka kan tjäna som underlag för debatt i andra fora.

För att komma till bloggen klicka på

Länken

Åter första sidan