Bli medlem

Så här blir du medlem

Vi inkluderar och välkomnar alla som vill engagera sig inom vårt verksamhetsområde och delar den värdegrund vi håller gemensamt med Försvarsmakten, samt vad som framgår av våra stadgar.
Se Försvarsmaktens värdegrund

Förbundsstadgar FöUtb GBG

För att få delta i någon av våra utbildningar – centrala kurser, regional eller föreningsutbildningar – måste du vara medlem i en frivillig försvarsorganisation.

Vill Du bli medlem? följ den här länken!