Förbundsstämman 2020

19 mars 2020  på Kvibergs kantin, övre kaserngården 12, Kvibergs kaserner.

FÖRBUNDSSTÄMMA MED FÖRSVARSINFORMATION

Försvarsinformationen handlar om personalförsörjningen av det nya försvaret inkl. utbildning av värnpliktiga.

OBS!  Kvällen inleds med årsstämmor klockan 18:00.

Till dessa är valda representanter för föreningar inbjudna. 

Efter själva stämman klockan 19:00, bjuder vi in medlemmar och medlemmar i närstående organisationer; som övriga FFO, militära kamratföreningar och Hemvärnet till en försvarsupplysnings aktivitet.

Personal från Luftvärnsregementet informerar om personalförsörjning m m.

Eftersom vi bjuder på en enkel måltid behövs en anmälan. Skicka mail till bertil@garpland.se

Meddelande från valberedningen:

Riktlinjer Valberedning 191028         Nominering FUG 2019-20

Mailadress valberedningens ordförande: ltmi.hn@gmail.com

Stadgar och övriga handlingar

Förbundsstadgar FöUtb GBG

Protokoll Förbundstämman 2019

Kallelse Förbundsstämma 19 mars 2020

FöUtb GBG verks berättelse 2019

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.