Förbundsstämman

Dags att nominera till Försvarsutbildarna Göteborg

Valberedningen har skickat ut förfrågan om nomineringar till föreningarnas ordföranden och/eller postmottagare under november, enligt förbundets lista. Detta läggs även ut på förbundets hemsida.

Nomineringarna skall vara valberedningen tillhanda senast 31 januari 2024.

Nominera de personer som du upplever kommer göra ett bra arbete i förbundet. Några ledord som du kan ha med dig när du nominerar, samarbete, drivande och initiativrik.

Meddela namnen, om möjligt mailadress och telefonnummer på de som du nominerar. Ange till vilka poster, samt motivering. Skicka detta till valberedningens ordförande via mail till Ltmi.hn@gmail.com

Till följande poster kan nominering ske år 2024 enligt förbundets stadgar.

Val för tiden tom ordinarie förbundsstämma under andra kalenderåret efter valet av: (5 poster)

Förbundsordförande, förbundssekreterare, ledamot till styrelsen, ledamot till styrelsen och ersättare till ledamot i styrelsen

Revisorer samt ersättare väljs för 1år: (4 poster)

Revisor, revisor, ersättare och ersättare

Valberedning väljs på 1 år (Valberedningen kommer inte att lämna förslag på ny valberedning, utan endast redovisa nominerade personer).

Ordförande, ledamot, ledamot och ledamot

Ombud jämte ersättare till riksstämman: (8 poster)

Ordinarie, ordinarie, ordinarie, ordinarie, ersättare, ersättare, ersättare och ersättare