Förbundsstämman 2021

Genomfördes i år digitalt via Team 24 mars

FöUtb GBG verks berättelse v2 2020

Mandatfördelning på stämman:

FöUtb Göteborg Antal
Förening  Medlemmar Ombud stämman enl stadgar
  +
Göteborgs Luftvärnsförening 342 2 2 4
Göteborgs Försvarssjukvårdsförening 126 2 1 3
Göteborgs AMF-förening 244 2 1 3
Göteborgs Försvarsutbildningsförening 1333 2 5 7
HBR Göteborg 48 2 2
Göteborgs Järgarsoldatsförening 19 2 2
Rosig Göteborg 203 2 1 4
Antal medlemmar 2315 14 10 24

Handlingar:

Föredragningslista förb stämma

FöUtb GBG verks berättelse v2 2020

Nya Förbundsstadgar GBG Word

Valberedningens förslag 2021

Riktlinjer Valberedning FöUtb GBG

Anmäl dig som representant för din förening till Goteborg@forsvarsutbildarna.se