Göteborgs Försvarsutbildningsförening

Göteborgs Försvarsutbildningsförening

(Förening för direktrekryterade medlemmar)

Kontakta förbundet på:
Försvarsutbildarna Göteborg
Box 131 24
402 50 Göteborg

Telefon: 031-43 27 09
E-post: goteborg@forsvarsutbildarna.se