Göteborgs Landstormsstiftelse

Stiftelsens ändamål är att stärka rikets försvar. Medel kan sökas till frivillig försvarsverksamhet och försvarsinformation inom Försvarsutbildarna Göteborgs verksamhetsområde.

Bakgrund
Under 1920- och under 1930-talen ökade behovet av egna övningsplatser för landstormen och flera av dagens kursplatser/kursgårdar kom till som landstormsläger. 1923 genomfördes en första frivillig lägerkurs i Gottskär – Försvarsutbildarnas/FBUs äldsta kursgård.
Kursgården kom tillstånd genom donationer och mycket ideellt arbete av medlemmar. Gottskärs kursgård utvecklades från råmark till landstormsläger till en modern FBU-kursgård. 1999 tvingades dåvarande Göteborgs FBU-förbund avveckla kursgården p g a nerdragningar inom Försvarsmakten. Förbundet avsatte då överskottet till en stiftelse. Detta för att frukten av allt det ideella arbete som lagt ner, inte skulle skingras. Utan komma den frivilliga försvarsutbildningen till del även i fortsättningen.

Stiftelsens ändamål och förvaltning ser du i nedanstående stiftelse urkund:

Stiftelseurkund Landstormsstiftelsen

Styrelsen består av

Bertil Garpland, Mikael Neuman och Peter Stenfelt. Suppleant är Mikael Date.

Ansökan om medel görs till:

Göteborgs landstormsstiftelse c/o Bertil Garpland, Smörgatan 102, 412 76 Göteborg. Mail adress: nb@garpland.se