Styrelse

Förbundsordförande
Ansvarig civilt Försvar inkl. POC För din säkerhet. hemsida, nyhetsbrev, medlemsaktiviteter Och facebook sidan.

Bertil Garpland
Telefon: 0709-703335
E-post: bertil.garpland@forsvarsutbildarna.se

Vice förbundsordförande

Johnny Stenberg
Telefon: 0708-28 08 52
E-post: johnny.stenberg@forsvarsutbildarna.se

Styrelseordförande
Ansvarig militär uppdragsutbildning

Claes-Åke Henriksson
Telefon: 0703-001579
E-post: claes-ake.henriksson@forsvarsutbildarna.se

Förbundssekreterare
Ungdomsansvarig, kassör egna medel.

Mikael Date
E-post: mikael.date@forsvarsutbildarna.se

Förbundskassör
Statliga medel

Mikael Neuman
Telefon: 0709-241244
E-post: mikael.neuman@forsvarsutbildarna.se

Vice styrelseordförande

Sven Sandström
E-post: sven h a@hotmail.com

Styrelsemedlemmar

Gustav Nygren
E-post: ngg.nygren@gmail.com

Peter Stenfelt
Telefon: 0767-873222
E-post: hpstenfelt@gmail.com

Ersättare

Roger Wiklund
E-post: roger.wiklund@forsvarsutbildarna.se

Lennart Bergström
E-post: lennart.Bergstrom@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 0705-924362