Göteborgs Försvarssjukvårdsförening

Göteborgs Försvarssjukvårdsförening

Roger Wiklund
E-post: roger.wiklund@forsvarsutbildarna.se

Nyheter

2021-10-05

Göteborgs Försvarssjukvårdsförening bjuder in till höstträff med föredrag.

När: Torsdagen den 4/11 kl 18:30

Var: Övre kaserngården 4C, Kvibergs kaserner

Ämne för kvällen: TRaPS och Primary Survey

Föredragshållare: Mattis Olsson

Nu när pandemirestriktionerna äntligen har lättats så gör vi ett försök att få igång vår föreningsverksamhet som tvingats ligga nere under nästan 2 år till följd av Covid-19.

Efter föredraget intar vi traditionsenlig torsdagsrätt, Ärtsoppa med pannkaka.     För detta behöver jag senast 31/10 få in er anmälan om deltagande på mötet, ange även i anmälan om ni behöver Vegan eller –Fläsk soppa. 

Använd länken Anmälan till hösträffen 4/11 eller tele 0737-071795

Medlemsavgiften för 2021 är 100 kr och sätts in på PG 774096-2

 

Genomförda föreningsaktiviteter

Årsstämman 2021 genomfördes som planerat den 23/2 som ett Teams möte.

Jag vill tacka alla som deltog i mötet.

Gällande restriktioner gör att vi inte kan ordna med några fysiska möte men jag vill göra lite reklam för Göteborgs Försvarsutbildningsförbunds online föreläsningar som ni kan anmäla er till via förbundets hemsida.

Förbundet har till följd av det stora intresset för dessa föreläsningar utökat deltagarantalet till 250 personer/föredrag

 


All fysisk verksamhet ställs in under resten av 2020

I enlighet med regeringens och Folkhälsomyndighetens åtgärder att bromsa smittspridningen för att värna liv och hälsa ställer Försvarsutbildarna in all planerad verksamhet under resten av 2020. Verksamhet som genomförs digitalt, ex kurser och styrelsemöten, som genomförs via digitala plattformar omfattas inte av beslutet.

Försvarsutbildarna uppmanar alla medlemmar att hjälpas åt för att begränsa smittspridningen genom att begränsa det sociala umgänget.

Försvarsutbildarna Göteborg

Håll er gärna uppdaterade om Göteborgsförbundets verksamhet via förbundets månadsbrev och hemsidan.

Det är viktigt att vi håller oss uppdaterade om hur situationen utvecklar sig i landet, då vi är en resurs som samhället kan behöva utnyttja för att stärka sin förmåga att ta hand om sina medborgare. Håller er gärna uppdaterade via Krisinformation.se eller ladda ner appen direkt i telefonen.

Årsstämma 2020

Torsdagen den 13/2 genomförde vi vår årsstämma i Göteborgs Försvarsutbildningsförbunds lokal på Kviberg. Representanter till Förbundsårsstämman valdes, men pga hur Covid-19 situationen utvecklade sig så blev den fysiska Förbundsårsstämman, planerad till den 19 mars inställd, och stämman fick istället genomföras ”Per Capsulam”.

Tisdagen den 17 september genomförde föreningen en HLR-utbildning i Göteborgs Försvarsutbildningsförbunds lokal på Kviberg. Utbildningen vände sig inte bara till medlemmar i föreningen utan en allmän inbjudan gick ut till förbundets samtliga medlemmar, vilket resulterade i att kursen snabbt blev fullbokad. Det är glädjande att så många vill lära sig HLR, vilket samhället kommer ha stor nytta av i framtiden.

Den 15 maj bjöd HBR-föreningen och Försvarssjukvårdsföreningen in till föredrag om Försvarssjukvård i Mali.
Björn Elgeskog som varit sjuksköterska i Mali berättade om sina erfarenheter från Mali-missionen.

 

Årsstämma 2019

Årsstämman för Göteborgs Försvarssjukvårdsförening hölls torsdagen den 21/2 på Göteborgs Försvarsutbildningsförbunds lokal i Kviberg.
På stämman behandlades följande punkter:
• Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna
• Planering av föreningsaktiviteter under 2019.

Sjukvårdsinformation på Military Weekend 11 augusti

Vi genomförde en del av ett stationssystem, där vi informerade om vårt ansvarsområde för rekrytering och utbildning av Hemvärnssjukvårdare. Vi hade 4-6 elever per omgång och hade en väldigt givande dag ute på en för dagen solig Säve skjutbana.