Göteborgs Försvarssjukvårdsförening

Göteborgs Försvarssjukvårdsförening

Roger Wiklund
E-post: roger.wiklund@forsvarsutbildarna.se

Medlemsavgiften för 2024 är 100 kr, och sätts in på PG konto 774096-2

OBS! Glöm inte skriva ert namn på inbetalningen.

Nyheter

Inbjudan till utbildning i förebyggande fotvård vid marschträning.

Måndagen den 20/5 kl 18:00 i Göteborgs Försvarutbildningsförbunds lokaler på Övre kaserngården 4C, Kvibergs kaserner

Christina Petersson som har stor erfarenhet av att ta hand om fötter under Nijmegen marschen, utbildar i hur man tejpar fötter för att undvika skador vid marschträning samt hur man åtgärdar skavsår under marscher.

Anmälan senast 17/5 till roger.wiklund@forsvarsutbildarna.se

Genomförda föreningsaktiviteter 2024

Årsstämman genomfördes den 19 Februari 

Årsmötet hölls som planerat i Göteborgs Försvarsutbildningsförbunds lokal på Kviberg. Medlemsavgiften för 2025 beslutades vara oförändrad, dvs 100kr.

Genomförda föreningsaktiviteter 2023

Höstmöte med föredrag 23 November

Vi hade vår traditionella höstträff med ärtsoppsmiddag i Göteborgs Försvarsutbildningsförbunds lokaler på Kvibergs kaserner den 23 november. Kvällens föredragshållare var Arkeologen och historikern per Persson som höll ett föredrag om de senaste rönen om Göteborgs befästningsverk som framkommit vid utgrävningarna för Västlänken samt om Kaparverksamheten i Göteborg.

Extra årsstämma 23 November

En extra årsstämma genomfördes i samband med Höstmötet där de bordlagda punkterna från ordinarie årsstämman avhandlades.

HLR utbildning 14 September

Föreningen anordnade utbildning i HLR den 14 september i Förbundslokalen på Kviberg. Det var en bred uppslutning av medlemmar från hela Göteborgsförbundet som deltog i utbildningen vars syfte för de flesta av deltagarna var att fräscha upp sina tidigare kunskaper i HLR. HLR instruktörer Fredrik Jernberg och Roger Wiklund tackar deltagarna för visat intresse. Med tanke på det stora intresset för denna utbildning, hoppas vi att kunna göra detta till en årligen återkommande utbildning.

Utbildningen i förebyggande fotvård vid marschträning den 10 Maj

Christina Petersson som har stor erfarenhet av att ta hand om soldatfötter under Nijmegen marschen, utbildade oss i hur man bäst ska tejpa fötterna på soldater för att de ska undvika skador vid marschträning.

Utbildningen genomfördes med praktiska moment där deltagarna fick prova på att tejpa varandras fötter. Christina visade även hur man kan ta hand om skador som uppstår under marscher för att soldaten ska kunna slutföra sin marsch.

Fottejpning

 

Utbildningen var mycket uppskattad av deltagarna, och vi hoppas att kunskapen ska komma väl till nytta inför Göteborgsförbundets soldatprov senare under året.

 

 

 

Military Weekend 25/3

Två av föreningens medlemmar deltog på Military Weekend den 25:e mars på Säve, och informerade om Försvarsutbildarna samt Hemvärnssjukvårdarens uppgifter på Hemvärnskompaniet. Vi hade ett stationssystem, där vi förevisade omhändertagande av skadad och informerade om Försvarsutbildarnas utbildningar av Hemvärnssjukvårdare. Ett 20-tal personer deltog under en härlig vårdag på Säve skjutbana.

Årsmötet genomfördes den 15 Februari 

Årsmötet hölls som planerat i Göteborgs Försvarsutbildningsförbunds lokal på Kviberg. Medlemsavgiften för 2024 beslutades vara oförändrad, dvs 100kr. Vi behöver under året kalla till ett extraårsmöte pga att revisionsberättelsen inte hade kommit årsmötet tillhanda utan berörda punkter fick bordläggas. Datum för detta kommer att meddelas senare. 

Genomförda föreningsaktiviteter 2022

Höstträff 22/11

Elfsborgsslott, porten till Sverige

 

Vi genomförde vår höstträff torsdagen den 22 november i Förbundslokalen på Kviberg med föredrag av Per Persson, Historiker/Arkeolog på temat ”Elfsborgsslott, porten till Sverige” och avslutade med vår traditionsenliga Torsdagsrätt, Ärtsoppa med pannkaka.

Military Weekend 26/3

Föreningsmedlemmar deltog på Military Weekend den 26:e mars och informerade om Försvarsutbildarna samt Hemvärnssjukvårdarens uppgifter.

Vi var en del av ett stationssystem, där vi informerade om vårt ansvarsområde för rekrytering och utbildning av Hemvärnssjukvårdare. Ett 25-tal personer, både vuxna och ungdomar deltog under en väldigt vacker och solig vårdag ute på Säve skjutbana.

Årsstämman 24/2

Årsmötet 2022 genomfördes online via Google Meet, torsdagen den 24/2

Genomförda föreningsaktiviteter 2021

Höstträffen, torsdagen den 4/11

Vi hade vår höstträff i Göteborgs Försvarsutbildningsförbunds lokaler på Kvibergs kaserner, föredragshållare för kvällen var Mattis Olsson som höll ett uppskattat föredrag om Försvarsmaktens riktlinjer för TRaPS och Primary Survey. Efter föredraget intogs traditionsenlig torsdags meny, med Ärtsoppa och pannkakor.

Årsstämman 2021 genomfördes som planerat den 23/2 som ett Teams möte.

Jag vill tacka alla som deltog i mötet.

Gällande restriktioner gör att vi inte kan ordna med några fysiska möte men jag vill göra lite reklam för Göteborgs Försvarsutbildningsförbunds online föreläsningar som ni kan anmäla er till via förbundets hemsida.

Förbundet har till följd av det stora intresset för dessa föreläsningar utökat deltagarantalet till 250 personer/föredrag