Diverse filmer/webbinarer om totalförsvar

Här har vi samlat länkar till ett urval av filmer webbinarer som handlar om totalförsvar.


Tillsammans är vi Totalförsvaret

Är ett utbildningspaket som riktat sig till gymnasieelever. Men andra har nytta av den här web-utbildningen

Försvar handlar ytterst om insikten att alla vi som lever i Sverige är en del av det här landet, och att vi också måste vara beredda att göra vårt för att upprätthålla demokratin och friheten för oss själva och för varandra.

Därför är vi en del av Sveriges försvar. Det börjar med dig och mig.

Tillsammans är vi totalförsvaret är en utbildning som ger en bättre förståelse vad totalförsvaret är, varför det behövs och hur det kommer att påverka dig.

Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar.

Tillsammans är vi totalförsvaret är en digital utbildning i fem kapitel. Varje kapitel behandlar ett tema inom totalförsvarskunskap och låter eleven möta frågeställningar och information på ett tillgängligt och målgruppsanpassat sätt. Utbildningen ger elever en tydlig bild av totalförsvarets uppgifter och syfte – och visar hur var och en kan bidra och delta. Det ger handlingskraft, stabilitet och en känsla av samhörighet.

Tillsammans är vi totalförsvaret knyter an till skolans demokratiuppdrag, samt till ett flertal ämnen och målformuleringar som finns i styrdokumenten.

Varje kapitel tar 10 – 30 minuter att genomföra.

Administreras av Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) på uppdrag av Försvarsmakten

Klicka på länken för att starta utbildningen

Försvaret av Sverige – i dag och i morgon
Hotbilden mot Sverige har blivit mer komplex. En angripare har i dag möjlighet att genomföra en större mängd aktiviteter som syftar till att destabilisera vårt samhälle, men som ligger under gränsen för det traditionella väpnade angreppet. Filmen ”Försvaret av Sverige – i dag och i morgon” ger en inblick i hur Försvarsmakten ser på dagen och morgondagens utmaningar.
Följ länken:

https://www.youtube.com/watch?v=EoVQbcZqWGk&t=70s


Försvarsmaktens filmer ”när kriget kommer”

När kriget kommer del ett – Den osäkra framtiden

När kriget kommer del två – Den ”grå zonen”

När kriget kommer del tre – Det framtida slagfältet

När kriget kommer del fyra – Det totala försvaret

När kriget kommer del fem – Vad är värt att försvara?


För att kunna hantera dagens och morgondagens hot mot den nationella säkerheten måste Sverige ha en gråzonspolitik som tar ett helhetsgrepp på de utmaningar och problem vi konfronteras av. Det här berör både de offentliga och privata sektorerna samt ideella organisationer. Det finns många områden som förtjänar att belysas – varav ett par av de viktigaste är påverkansoperationer, strategiska direktinvesteringar, och säkra ekonomiska flöden. Inspelad ”webbinar”.

Sveriges gråzonspolitik – att hantera det osäkra

 


Strategisk utblick är en återkommande, framåtblickande samlingsrapport från FOI som belyser viktiga strategiska frågeställningar av strategisk betydelse för försvars-, utrikes-, och säkerhetspolitiken. Den första strategiska utblicken gavs ut 2009.Temat för Strategisk utblick 9 är Framtida hot. Rapporten innehåller tretton artiklar. Forskare på FOI har genom artiklarna blickat framåt och analyserat tänkbara framtida hot. Rapporten ger ett mångfacetterat perspektiv på temat som tillsammans ger insikter inom såväl säkerhetspolitik och samhällsvetenskap som naturvetenskap och teknik. Rapporten presenterades på ett av Folk och Försvars event. Du kan följa en inspelning av eventet via länken nedan.

Framtida hot – lansering av strategisk utblick

Åter första sidan