Förbundsstämma 2024

Genomfördes den 20 mars på Kvibergs kantin

Handlingar från stämman:

Protokoll Konstituerande Styrelsemöte 240320

Verksamhetsber FöUtb GBG 2023

ombud förb stämman

Valberedningens förslag 2024