Skriven information om totalförsvar, pdf m m

Här hittar du utredningar, rapporter m m med inriktning på totalförsvar.


Försvarsbeslutet

Förvarsberedningen överlämnade den 26 april sitt förslag till Försvars- och civilförsvarsministern.

Utredningen heter:

Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad

Här en länk till utredningen som du kan ladda ner:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2024/04/ds-20246/


Försvarshögskolan -Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige

En rapport från Försvarshögskolan som bla annat innehåller en bra beskrivning av vårt totalförsvar under kalla kriget och även tiden innan.

FHS förutsättningar för totalförsvar i Sverige


FOI Utblick nr 9 – framtida hot

Strategisk utblick är en återkommande, framåtblickande samlingsrapport från FOI som belyser viktiga strategiska frågeställningar av strategisk betydelse för försvars-, utrikes-, och säkerhetspolitiken. Den första strategiska utblicken gavs ut 2009.

Temat för Strategisk utblick 9 är Framtida hot. Rapporten innehåller tretton artiklar. Forskare på FOI har genom artiklarna blickat framåt och analyserat tänkbara framtida hot. Rapporten ger ett mångfacetterat perspektiv på temat som tillsammans ger insikter inom såväl säkerhetspolitik och samhällsvetenskap som naturvetenskap och teknik. Läs rapporten här:

Utblick 9 FOI

 

Nationell säkerhetsstrategi

Ligger till grund för planeringen av totalförsvaret. Den gjordes på uppdrag av regeringen 2017. Läs den nationella säkerhetsstrategin via den här länken:

Nationell-sakerhetsstrategi


Utredning om ledning av Civilt försvar

– Det är med höga ambitioner som vi nu driver arbetet med att återuppbygga det civila försvaret. Utredningen har tillfört en viktig del i detta arbete genom sina förslag om en tydlig struktur som ska gälla för hela samhället, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Utredningen har bland annat lämnat följande förslag:

  • Tio nya beredskapssektorer och fyra särskilda beredskapsområden föreslås inrättas.
  • En indelning av landet i större geografiska områden för civil ledning och samordning.
  • MSB får ett övergripande ansvar för planeringen av civilt försvar och ska bland annat sammanställa resursbehov och inrätta ett centralt beredskapsråd.

Länk till utredningen: struktur-for-okad-motstandskraft-sou-2021-25


Kraftsamling för stärkt civil beredskap

Vartannat år lämnar MSB en nationell risk- och förmågebedömning (NRFB) till regeringen. Det är en analys som beskriver hot och risker samt utvecklingsbehov vad gäller samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och förmåga att stärka det civila försvaret. År 2021 lanserar MSB en populärversion av NRFB som heter ”Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap”.

Kraftsamling för civil bredskap

Tillbaka till huvudsidan