Göteborgs Försvarsutbildningsförbund är en frivillig försvarsorganisation som har sina rötter i Landstormen. Göteborgs Landstormsförening bildades 1908.

Vårt geografiska verksamhetsområde är: Kungsbacka-, Mölndal-, Härryda-, Göteborg-, Partille-, Lerum-, Öckerö-, Kungälv-, Ale-, Stenungsunds- och Tjörns kommuner. Vi verkar inte i Alingsås och Lilla Edets kommuner.

Mycket av det som gällde när vi startade en gång i tiden gäller även idag. Vi är en ideell organisation med demokratisk uppbyggnad som vänder sig till människor med ett starkt samhällsengagemang.

VI STÄRKER SAMHÄLLETS SÄKERHET

Försvarsutbildarna – det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig. Genom utbildning och rekrytering stärker vi individens och samhällets förmåga att hantera civila och militära kriser.
Vi ska vara en folkrörelse med frivillig försvarsverksamhet som verksamhetsområde. Vår verksamhet omsluter stöd till såväl civil som militär krishantering och beredskap.
Vi inkluderar och välkomnar alla som vill engagera sig inom vårt verksamhetsområde och delar den värdegrund vi håller gemensamt med Försvarsmakten samt vad som framgår av våra stadgar. Vi välkomnar således alla som vill bidra till vårt försvar och står för grundläggande värden som demokrati och rättvisa, yttrande- och tryckfrihet, fred och frihet samt människors lika värde.

För mer information om vår utbildning och våra event, se kalendariet i undersidan ”verksamhet”.

Kontakt:

Försvarsutbildarna Göteborg
Övre kaserngården 4 C, Kvibergs kaserner
402 50 Göteborg

Organisationsnummer: 857200-1140

Telefon: 070-828 08 52 eller
E-post: goteborg@forsvarsutbildarna.se

Web-master: Bertil.garpland@forsvarsutbildarna.se