Förbundsstämman 2022

Genomförs den 23 mars. På Kvibergs kaserner. Överste Fredrik Zetterberg från Militärhögskolan i Halmstad besöker oss och föreläser.

Mandatfördelning på stämman:

FöUtb Göteborg Antal
Förening  Medlemmar Ombud stämman enl stadgar
  +
Göteborgs Luftvärnsförening 339 2 2 4
Göteborgs Försvarssjukvårdsförening 123 2 1 3
Göteborgs AMF-förening 247 2 2 4
Göteborgs Försvarsutbildningsförening 1354 2 5 7
HBR Göteborg 42 2 2
Göteborgs Järgarsoldatsförening 20 2 2
Rosig Göteborg 198 2 1 3
Antal medlemmar 2338 14 11 25

Handlingar:

Riktlinjer Valberedning FöUtb GBG

Uppmaning från valberedningen att nominera     Nominering FUG 2022

Ladda ner  Föredragningslista förb stämma

Ladda ner  Förbundsstadgar GBG Word

Anmäl dig som representant för din förening till Goteborg@forsvarsutbildarna.se