CBRN(e) Civil FK 2018

Helgen 5-7 oktober samlades närmare 100 personer i förbunden CBRN, Miljö och Hälsa och Criscom för en utbildning på Tylebäcks kursgård för en utbildning.

Dag 1

Första dagen hade vi en gemensam uppstart med de övriga två förbunden Miljö- och hälsa och Criscom. Generalsekreteraren hade ett inledningstal. Därefter pratade MSB om frivilligheten och framtiden. Vi fick en snabb genomgång av den försvarspolitiska inriktningspropositionen 2016-2020. Vi fick även ett föredrag från Försvarsmakten kring totalförsvarets utveckling och målbild 2020. Stort behov finns av samverkan och ledning på många områden. Vi fick även ta del av de fyra nya kommittédirektiven. Det pratades även om övning TFÖ 2020.

Vi samlades sen i respektive förbund. Gamla kända blandades med nyare medlemmar. Fantastiska kompetenser ur ett väldigt brett perspektiv.
På kvällen fick vi ett föredrag av Transportverket som även de pekad på vikten av samverkan kring transporter vid ett eventuellt angrepp eller en kris. Man måste pröva, utveckla och stärka samverkan. Regeringen ha pekat ut olika samverkansområden ex. ekonomisk, geografisk, teknisk, farliga ämnen, vård och transportsamverkan.

Dag 2

Den andra dagen började vi med en gemensam samling vid flaggstången. Därefter gick de olika förbunden till sina lektionssalar och vi gjorde en tillbakablick över gårdagen. Vad gjorde vi? Vad lärde vi oss? Kvarvarande utbildningsbehov och obesvarade frågor? Andra kommentarer på dagen?
Därefter gick vi igenom RIB-Resurser och integrerat resursstöd. Vi fick lära oss hur man installerar samt använder systemet. Vi fick arbeta med att använda RIB som sökmotor för farliga ämnen. Vi fick även information kring WIS som är ett skyddat webbaserat informationssystem.
Därefter blev det ett grupparbete kring ett case med olycka på en bro, där fordonet har en hängande last och fordonet läcker. Området behöver spärras av och utrymma en radie på 300 meter. Vika frågor vill du som CBRN(e)-specialist få svar på?

Efter lunchen hade alla tre förbunden gemensam samling där det blev en snabb presentation av de tre förbunden. Därefter hade vi en föreläsning av Sjöfartsverket kring en gemensam inriktning för samhällsskydd och beredskap och framtagande av en CBRNE-strategi.
På eftermiddagen arbetade vi i indelad grupper gemensamt från alla förbunden kring ett case. Det handlade om mjältbrandsmitta. Dagen avslutades därefter och redovisning av uppgiften skulle göras dagen efter.

Dag 3

Även denna dag började med gemensam samling vid flaggstången. Denna morgon hissades flaggan och praktisk information gavs. Därefter gick vi förbundsvis och vi i CBRN(e) gjorde återigen en återblick av gårdagen.
Efter att ha reflekterat över gårdagen blev det en föreläsning kring myndighetsansvar inom transportsektorn och behovet av CBRN(e) specialister. Vi fick lära oss om Sjöfartsverkets, Luftfartsverkets, Transportmyndighetens och Trafikverkets uppgift och ansvar.
Därefter träffades vi återigen i storgrupp alla förbunden tillsammans och gick igenom gårdagens praktiska grupparbete kring case om mjältbrand. Det var mycket intressant att höra om hur de olika grupperna resonerat kring uppgiften och även hur våra olika kompetenser inom förbunden kompletterar varandra i arbetet i gruppövningen.
Nästa pass var en föreläsning från Länsstyrelsen Hallands Län och hur Länsstyrelsen arbetar med sitt krishanteringssystem.
På eftermiddagen samlades vi inom CBRN(e) och såg en introduktionsfilm om WIS som är ett webbaserat informationssystem. Vi gick även igenom svaren på de frågorna vi hade arbetat med dag 2 med RIB-systemet.
Sist men inte minst pratade vi om civila uppdrag, genomförda och nya utbildningar och därefter genomfördes en utvärdering av kursen.
Helgen har varit väldigt intressant och lärorik ur många aspekter. Särskilt roligt var att det var flera förbund samtidigt på plats och att vissa övningar och föreläsningar var gemensamma. Detta skapar större förståelse för varandras områden och även vikten av att vi samverkar tillsammans. Många bra och intressanta föreläsningar varvat med praktiska uppgifter har genomsyrat hela utbildningen. Vi tackar för en trevlig helg och tar med 4 kg studielitteratur hem med oss.

Skrivet av Linda Åshamre Torgny Forss