CBRN gruppchefskurs 2018

Under v834-835 har Försvarsutbildarna och CBRN-Förbundet genomfört den första kursen någonsin för gruppchefer inom de fyra HV CBRN plutonerna. Till denna kurs kom medlemmar från samtliga plutoner. Kursen var förlagd på försvarsutbildarnas kursgård på Fårö som har anor från 1950-talet.

Tisdag

Under eftermiddagen genomfördes inryck, en kortare orientering på ön och information om kursens mål och syfte innan det var dags att släcka lyset och få några timmars välbehövlig sömn.

Onsdag

Dagen började med gemensam uppställning och flagghissning tillsammans med medlemmar ur de andra kurserna som genomfördes samtidigt (GK2 och Sjukvårdsgruppchef). Efter uppställningen började dagens lektioner med att Skolchefen Mj Engström höll en orientering om Försvarsutbildarnas roll på Gotland och om sina förväntningar på oss som elever.

Efter detta drog kursen igång på allvar med hjälp av våra eminenta Kurschefer Fj Wilson och Lt Johansson.

Vi fortsatte med utbildning i underrättelsearbete, orderskrivning och insatsplanering, något som sen återkom som en röd tråd genom hela kursen. Utöver detta pratades det om Fysiskt stridsvärde och vikten av att ha en bra grundfysik. Det sattes även upp mål inför fystestet som skulle genomföras senare under veckan.

Under kvällen genomfördes ett uppskattat besök för samtliga kurser på Gotlands militärmuseum i Tingstäde. När man passerade utställningarna så förstod man hur viktigt Gotland har varit ur ett säkerhetsperspektiv för hela Östersjöregionen.

Torsdag

Dagen fortsatte med grunderna i insatsplanering, PUT (planering under tidspress) och Karttjänst Denna utbildning gjorde att vi som kurs kunde arbeta på samma sätt, något som kommer underlätta oerhört i framtiden då vi arbetar ihop.

Under dagen genomfördes även ett kulturellt besök vid Fårö kyrka där Ingmar Bergman ligger begravd.

Fredag

När så fredagen kom så började vi knyta ihop säcken och kombinera ihop alla delar. Kursdeltagarna delades upp i två olika omgångar och fick därefter en Rekognoseringsuppgift som skulle planeras, ordersättas och genomföras muntligen ute på plats vid objektet.

Fredagskvällen avslutades med en orientering runt Fårö tillsammans med Skolchefen som tog oss till många vackra och viktiga platser på ön.

Lördag

När frukosten var intagen tidigt på lördagen så gjordes de sista förberedelserna innan vi rullade från kursgården och över till det som Fåröborna kallar för fastlandet dvs Gotland. Väl på plats vid objektet fick vi snart klart för oss att förberedelser såsom kartrek och informationsinhämtning är otroligt viktiga för att man som gruppchef ska kunna planera och genomföra uppgiften på bästa sätt.

Under eftermiddagen genomfördes nästa rekognoseringsuppgift, denna uppgift löstes på ett bättre sätt än den föregående och man kunde se och känna hur omgångarna började smälta ihop och arbeta likartat trots att man kom från olika plutoner.

Sena eftermiddagen ägnades åt att planera söndagens uppgifter som var kombinerade Kartläggnings, Rekognosering, Saneringsuppgifter.

Söndag

Tidigt på morgonen rullade kursen återigen ut för lösande av uppgifter. Dessa bestod bland annat av att kartlägga ett objekt med hjälp av skisser och kartor. Under utvärderingen av denna uppgift såg man tydligt hur deltagarna hade anammat de metoder som kursledningen lärt ut. Vidare från detta objekt gick färden via utritade vägar till färjelägret vid Broa och över till Fårösund där uppgiften var att kartlägga ett beläggningsfält vid objektet efter att en fiende nyttjat C-stridsmedel. När så metoder och arbetssätt var avklarade tog saneringsbiten vid. Här upptäcktes genast svårigheter att gruppera saneringsbanan på den tänkta platsen av olika anledningar som var svåra att kunna förutse men detta löstes gemensamt på bästa sätt.

När så uppgiften var löst gick färden återigen till kursgården där det skulle genomföras fystest i form av 2km löpning med skyddsmask och skyddshandskar. I 26 gradig värme och strålande sol sprang så kursdeltagarna iväg. Den första Gruppchefen gick i mål på respektabla 10:13 och satte därigenom kursrekord och något att slå för kommande kursdeltagare. Det ska också säga att springa i skyddsmask kräver väldigt mycket av individen då andningen blir helt annorlunda och värmebelastningen bir påtaglig.

Efter fystestet var det dags för Gotländska lekar med skolledningen, varpa och stångstötning stod bland annat på schemat. Samtliga kursers deltagare var med och provade på de olika momenten ivrigt påhejade av övriga deltagare.

Kvällen avslutades med sedvanlig kursmiddag där det bjöds på lokala delikatesser i form av helgrillat lamm och saffranspannkaka.

Måndag

Sista dagen, ägnades åt värdegrundsutbildning och utvärdering av kursen innan transporter mot respektive hemort gick av stapeln.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att vi som deltagare har fått vara med om en historisk händelse då detta var den första CBRN-gruppchefskursen i Försvarsutbildarnas regi. En kurs som jag kan rekommendera till samtliga gruppchefer inom Hemvärnets CBRN plutoner.

/ 1.Serg T.Lindahl